51 giây 68!

Năm 2022, cuộc đua tham quan liên lục địa quốc tế Hungary Grand Prix, cột 400 -meter của phụ nữ, McPlained Lynch, người mới 23 tuổi ở Hoa Kỳ, dễ…